Psihološki Centar Advice

Odlazak kod psihologa

Kada se pokrene tema odlaska kod psihologa obično je glavno pitanje kada je i da li je vreme za taj korak. Često se na internetu sreću raznorazni članci koji nam daju instant odgovore: “Pet simptoma kada treba da posetite psihologa”, “ Ako se osećate na ovaj ili onaj način vreme je za psihologa”.

Da razjasnimo, prvo i osnovno je da je zabluda da se kod psihologa ide samo “kada si lud” , kao i da ljudi koji idu kod psihologa imaju “mentalne probleme”, te da će odmah dobiti “lekiće”. Ovo je jedna od većih zabluda jer psiholozi i psihoterapeuti – osim ako nisu ujedno i psihijatri, ne prepisuju lekove. Dakle, kod psihologa ili psihoterapeuta se ide iz velikog broja različitih razloga.

Kada je vreme da potražite pomoć?

Odgovor je zapravo vrlo jednostavan: ukoliko osoba sama oseća da joj je potrebna takva vrsta podrške i pomoći ili ako okolina pojedincu skrene pažnju na tu mogućnost.

Ako se radi o prvom slučaju osoba može osećati bilo šta – od konkretnih simptoma sa kojima se osoba suočava na psihičkom (neretko i fizičkom) planu, preko konstatacije da nešto nije u redu iako nije baš jasno tačno šta, do želje da se bolje upozna sama sa sobom i stekne novi uvid o sebi i svetu oko sebe, donese neke odluke u svom životu koje dugo odlaže, ili radi na sebi i lično se razvija,

Druga mogućnost je da su drugi ljudi u okolini primetili ponašanje koje odstupa od uobičajenog, da su primećene neke promene u ponašanju ili emocionalnim doživljajima, da znaju da već dugo osoba pokušava da izađete na kraj sa nekim problemima, a ne uspeva sama. Nekada upravo drugi imaju uvid koji nama nedostaje.

Dakle, psiholog ili psihoterapeut može da pomogne u mnogim aspektima (psihološkim, socijalnim pa i medicinskim).

Kada govorimo o psihološkom aspektu najčešće mislimo na probleme kao što su problemi sa:

 • strahovima (fobijama),
 • uznemirenost,
 • donošenje odluka i teške dileme,
 • panični napadi,
 • hipohondrija,
 • opsesivne i iracionalne misli,
 • napuštanje,
 • adikcije,
 • iskustvo nasilja ili zlostavljanja,
 • tranzicione faze u životu,
 • agresija, slaba kontrola besa ili impulsa i drugih ponašanja,
 • starenje,
 • negativna slika o sebi,
 • nisko samopuzdanje i motivacija,
 • kreativne blokade,
 • poremećaji ishrane,
 • poremećaji pažnje i učenja,
 • stres,
 • problemi sa poverenjem,
 • teme vezane za spiritualnost i religioznost,
 • iracionalno osećanje krivice,
 • i mnogi drugi.

Razlog zbog kojeg ljudi dolaze na terapiju, a koji je neizbežan u nekom period života jeste gubitak.

Smrt, iako neizbežan deo života svake osobe nikome nije lak, i sama činjenica neizbežnosti nam je ne olakšava. Bilo da se radi o gubitku roditelja, partnera, deteta ili neke druge voljene osobe. Psiholog u ovoj situaciji može pomoći u pronalaženju odgovarajućih načina da se nosite sa smrću nekog bliskog Vama. Osećanje bespomoćnosti ili beznadežnosti su uobičajeni znaci depresije.

Kod nas u zemlji se sa depresijom suočava svaki četvrti čovek. Depresija je poremećaj u kojem ljudi izgube interesovanje za stvari, život, aktivnosti, druge ljude, doživljavaju umor i često imaju problema sa kontrolom sopstvenih emocija, a vrlo često se dešava i izostanak istih u vidu anhedonije i drugog. Vrlo često su depresivne osobe opisane kao “veoma tužne”. Depresija može često biti praćena i simptomima gubljenja težine, problemima sa spavanjem, koncentracijom, čestim osećanjem krivice, a nekada se osobe osećaju toliko loše da više ne žele da žive. Socijalni aspekt je vezan za probleme u odnosu sa drugim ljudima, te su problemi kojima se psiholozi takođe bave, svakako problemi u međuljudskim odnosima. Odnosi, bilo da su lični, partnerski, porodični, prijateljski ili vezani za rad, imaju svoje uspone i padove. Iako su odnosi sa drugim ljudima jako važni za naš psihički život, oni svakako mogu biti uzrok stresa i problema. Kako su ljudi kompleksna bića, tako su i odnosi složene stvari koje uključuju emocije, komunikaciju i mnogo druge segmente, a u svakom od segmenata može da se javi problem. U radu sa psihologom možete dobiti smernice i odgovore kako i na kom segmentu možete efikasno raditi kako bi rešili ili poboljšali odnose. Dakle možete rešiti probleme u komunikaciji sa drugima, socijalnu anksioznost, preteranu stidljivost i povučenost, izolovanost, probleme u vezi i braku, probleme vezane za posao, probleme poverenja i pripadanja, seksualnost, iskustvo marginalizacije i društvene stigmatizacije/ diskriminacije, probleme u porodici i sa decom.

Medicinski aspekt podrazumeva da postoji neki konkretan medicinski problem, a psihoterapija se koristi kao pomoćna metoda koja može da ublaži tegobe (tada klijent radi na prihvatanju sopstvenog stanja, dijagnoze ili bolesti). Dakle, psihoterapija ne leči samu bolest, već osnažuje klijenta da se sa njom nosi na najbolji mogući način. U ovakve bolesti spadaju pre svega psihosomatske bolesti (bolesti koje su izazvane pretežno psihičkim faktorima, kao što je dugotrajan stres). Psihoterapija neće izlečiti samu bolest, ali može da ublaži njene efekte ili učestalost javljanja simptoma (astma, čir na želucu i drugo).

Posebna grupa su ozbiljne psihijatrijske bolesti (shizofrenija i druge psihoze), a njima se po pravilu bave psihijatri i za ove bolesti je neophodno lečenje lekovima. Međutim, neki oblici psihoterapije mogu biti od pomoći osobi, da je osnaže da se što bolje prilagodi životu sa tom dijagnozom, te joj pruže podršku u smislu društvene stigmatizacije i predrasuda koje vladaju u društvu o takvim bolestima. Psihoterapija ovde ne može biti jedini izbor lečenja, ona se koristi samo kao dodatna metoda. Ukoliko se nadležan psihijatar ne bavi psihoterapijom, psihoterapeut može biti osoba koja nije lekar, ali obično mora sarađivati sa psihijatrom kako bi se pratio napredak.

Svakako, život je pun raznoraznih izazova, lakših i težih momenata i situacija sa kojima se suočavamo. Međutim postoje neke situacije koje nam se mogu činiti toliko teškima da su skoro nepodnošljive i da ne vidimo kako bismo mogli da nastavimo dalje. Bilo da je to smrt voljene osobe ili velika osećanja anksioznosti, neka vrsta fobije, problem u partnersim odnosima, ili životna kriza, važno je da znate da je pomoć moguća i na raspolaganju za svaki problem koji nam život donese, a da su psiholozi i psihoterapeuti stručnjaci koji se bave velikim brojem pitanja i koji Vam mogu pomoći na tom putu.

Niste sami, u slučaju da se prepoznajete u bilo kojem problemu ili gore navedenom simptomu, zakažite seansu,

Nama je stalo.