Psihološki Centar Advice

Vrednosti, psihoterapija i život u skladu sa njima

Vrednost je termin koji može da se odnosi na veliki broj stvari.

Zato je prvo i najvažnije da znamo na šta se ovde u tekstu odnosi reč vrednost.

Pod vrednostima u najširem smislu podrazumevamo moralne ideje, opšta shvatanja ili orijentaciju prema svetu.

Takođe, kada govorimo o vrednostima govorimo o interesovanjima, stavovima, sklonostima, potrebama.

U užem smislu, one se mogu definisati kao ideje ili uverenja koje osoba smatra poželjnim ili nepoželjnim.

O vrednostima znamo sledeće:
  • Mogu pružiti standarde ponašanja i morala.
  • Mogu pokrenuti na akciju određene situacije ili osobe.
  • Na lične vrednosti može uticati kultura, tradicija i kombinacija faktora.
  • One su relativno trajne.
  • Većina naših osnovnih vrednosti uči se već u ranom životu od porodice, prijatelja, škole, iz ​​okruženja, masovnih medija, i drugih izvora u društvu.
  • Vrednosti se mogu razlikovati od kulture do kulture, pa čak i od osobe do osobe.
  • Igraju značajnu ulogu u integraciji i ispunjenju čovjekovih osnovnih impulsa i želja.
  • Utiču na ponašanje ljudi i služe kao kriterijumi za ocenjivanje postupaka drugih.
Kao što vidimo, vrednosti su veoma maćna pokretačka sila svake osobe.

A zašto su važne?

Vrednosti su trajna uverenja da je određeni način ponašanja lično ili društveno poželjan.

Naše vrednosti su osnova naših procena o tome šta je poželjno, lepo, pravilno, tačno, važno, vredno i dobro, kao i šta je nepoželjno, ružno, netačno, neprimereno i loše. Dakle samim tim vrednost je temelj za razumevanje nivoa motivacije.

Zato što su same vrednosti motivatori i pokretači ponašanja.

Naše vrednosti takođe utiču na našu percepciju, u zavisnosti kako opažamo svet oko sebe tako se i ponašamo.

Vrednosti pomažu u usmeravanju našeg ponašanja.

One odlučuju o svemu što mislimo, da li je nešto ispravno, pogrešno, dobro, loše, pravedno ili nepravedno.

Da li nešto volimo ili ne volimo.

Zato je jako važno da imamo za sebe “dobar” sistem vrednosti, i jako je važno znati od koga ćemo učiti određene vrednosti po kojima ćemo dalje krojiti život.

To ne znači da se tokom vremena vrednosti ne mogu menjati.

Kako odrastamo i menjamo se kao pojedinci, menjamo vrednosti i cenimo različite aspekte života.

A kakve veze ima psihoterapija sa vrednostima?

Često nam dolaze klijenti koji su naučeni da se od njih očekuje da žive u sistemu vrednosti koji nije autentično njihov.

Na primer: Majka želi za svoju ćerku da ona ostvari veoma uspešnu karijeru kao stomatološkinja ili pravnica. Ceo život govori joj kako je ona pametna i predodređena da bude veoma uspešna u tom polju jer je i ona sama u toj struci. Njena ćerka od malih nogu želi da bude frizerka, ili pevačica ili doktorka, a tokom života dobija poruke od strane majke da mora da završi baš taj fakultet jer je to jedna od važnih “vrednosti” u životu.

Hajde da razmislimo o tome.

Da li će ćerka biti zadovoljnija ako živi u skladu sa majčinim ili svojim vrednostima? Šta ako ćerka želi da se ostvari isključivo kao majka, i da odgaja petoro dece, a obrazovanje nije u njenom sistemu vrednosti visoko ocenjeno?

VAŽNO: primer nije naveden da bilo koga uvredi ili daje sud šta je dobro, a šta nije, izvučen je kao primer iz psihoterapijske prakse.

Nekada je veoma teško definisati šta je zaista “naše”, a šta nam je nametnuto.

Psihoterapija nam pomaže da naučimo da prepoznamo koje su to zaista naše vrednosti.

Takođe, uči nas i da naučimo da donosimo odluku i živimo život u skladu sa njima.

Nije pravilo da su vrednosti jedne porodice uvek vrednosti svakog člana te porodice, kao i da svaki član želi da živi u skladu sa njim.

Zato je jako važno da upoznamo sebe i damo sebi dozvolu da živimo svoj najbolji život, a to možemo samo u skladu sa svojim vrednostima.

Ako imas problem da definišeš svoje vrednosti, ili ne znaš kako da živiš u skladu sa njima, tu smo za tebe.

Nama je stalo.