Psihološki Centar Advice

Da li imaš “Otelo sindrom”?

Ljubomora je vrsta straha koji osoba oseća kada procenjuje da postoji opasnost da osoba koju ona voli zavoli nekog trećeg. Funkcija ljubomore je da motiviše osobu na akciju kojom će sačuvati ljubav voljene osobe.  Ljubomora se lakše javlja ukoliko nismo sigurni u ostvareni odnos ljubavi, tako da će svaki i najmanji znak naklonosti ili simpatije koji voljena osoba upućuje nekom trećem biti protumačen kao pretnja po naš odnos, i signal da nešto treba preduzeti.

Ljubomora nije isto što i zavist.

Ljubomora uvek uključuje treću stranu koja se smatra suparnikom za naklonost ili pažnju. Zavist se najbolje može posmatrati kao: „Želim ono što ti imaš“. Na primer, neko može osećati zavist zbog bogatstva, statusa ili izgleda drugog.

Takođe razlikujemo zdravu od patološke ljubomore.

Patološka ljubomora poznata je još i kao Otelo sindrom. Ovaj poremećaj dobio je naziv po Šekspirovoj tragediji “Otelo” u kojoj glavni junak, usled ljubomore i zavisti, na kraju priče davi svoju ljubavnicu Dezdemonu.

Patološka ljubomora nije sakrivena, i ogleda se u sledećim ponašanjima:
 • Osoba optužuje partnera svakodnevno u više navrata
 • Ispituje ponašanje partnera u najsitnije detalje
 • Proverava telefonske razgovore, brojeve u imeniku, propušetene i poslate pozive kao i sms poruke
 • Ne dozvoljava boravak na društvenim mrežama
 • Ne dozvoljava druženje sa starim prijateljima i porodicom, izoluje te od ljudi
 • Ne dozvoljava bavljenje hobijem, sportom ili bilo kojim aktivnostima van kuće
 • Negira ljubomorno ponašanje i činjenicu da ima problem
 • Priznaje ljubomorno ponašanje i izvinjava se zbog njega, ali ga ipak vremenom opet ponavlja ista ponašanja
 • Laže i izmišlja situacije koje se nisu desile

Kako da pomogneš sebi ako si ljubomoran/na?

 • Razgovaraj otvoreno o svojim osećanjima
 • Primenjuj mindfulness odnosno tehnike pune svesnosti
 • Ukroti svoju maštu
 • Razgovaraj sa terapeutom

Neki znaci koji nagoveštavaju da bi razgovor sa terapeutom mogao biti od pomoći su:

 • Ljubomora dovodi do opsesivnih misli.
 • Primećuješ kompulzivna ponašanja.
 • Ljubomorne misli postaju nekontrolisane ili nametljive/ Imaš nasilne misli ili nagone.
 • Ljubomora pokreće problematična ponašanja, poput praćenja partnera ili stalnog proveravanja.
 • Ljubomora utiče na tvoj svakodnevni život, sprečava te da radiš stvari koje želiš ili izaziva druge probleme.
Znaci da treba krenuti na terapiju su takođe:
 • ako jedan od partnera smatra da je njegova sloboda značajno smanjena ili ugrožena zbog ljubomore drugog partnera
 • jedan partner se oseća očajno i ne može da kontroliše osećaj da će biti prevaren/a
 • jedan partner proverava telefona ili računar drugog partnera, uz ostale vrste provera i „špijuniranja“
 • par se često svađa oko ponašanja, postupaka, kretanja ili mesta boravka jednog od partnera
 • partneri počinju da se međusobno optužuju, da lažu ili varaju
 • partner koji je predmet ljubomore oseća se beznadežno, uz osećaj krivice i kada ni za šta nije kriv.

Iako je sve gore navedeno veoma teško i komplikovano, postoji rešenje. Ono se ogleda u napuštanju nefunkcionalnog odnosa, donošenju odluka i preuzimanje života u svoje ruke. Ljubomornom patrneru je svakako potrebna stručna pomoć bez koje je malo verovatno da će promeniti svoje obrasce ponašanja. U slučaju da se nalaziš sa jedne ili druge strane priče, zakaži seansu, individualnu ili partnersku, daj sebi šansu za miran život.

Nama je stalo.