Psihološki Centar Advice

Ljubav ili zaljubljenost?

Ljubav i zaljubljenost veoma često stavljamo u isti domen, ne razlikujući karakteristike ovih osećanja.

Često se dešava da verujemo da zaljubljenost mora nužno da vodi u ljubav, ali da li je to tako?

Ljubav i zaljubljenost su dve potpuno različite emocije.

Da li mešaš ljubav i zaljubljenost, i kako prepoznati razliku?

Do zaljubljenosti dolazi na sledeći način, kada sklop fizičkih i karakternih crta osobe koju srećemo biva usaglašen sa našom zamišljenom predstavom o idealnom partneru.

Upravo zbog ove sličnosti, mi projektujemo svoju idealizovanu predstavu na nju/njega.

Time zaljubljena osoba ne posmatra, niti doživljava drugu osobu onakvu kakva ona zaista jeste, nego onakvu kakva bi ona želela da jeste.

Zaljubljenost je zasnovana na idealizaciji partnera.

Dakle, zaljubljena osoba ne voli drugoga, nego svoju iskrivljenu ili nepotpunu predstavu o drugome.

Zaljubljenost može dovesti u situaciju da činiš stvari zbog kojih ćeš kasnije žaliti, ljubav neće nikada.

Nesumnjivo je da zaljubljenost ima svoj „rok trajanja“, a neretko se dešava da „žmarci u stomaku“ i prijatno raspoloženje brzo nestaju.

Nestajanje tih predivnih doživljaja, uz vrlo verovatnu pojavu razočaranja, povezano je sa prepoznavanjem realnih osobina partnera.

Ove osobine svojim kvalitetom i brojnošću značajno odstupaju od naše zamišljene predstave o idealnom partneru.

Zaljubljenost može, a i ne mora prerasti u ljubav.

Zaljubljenost je samo prva faza ljubavi, način na koji biramo partnera.

Tek ukoliko prihvatimo svog partnera u realnosti, nastaje „baza“ na kojoj se gradi ljubav.

Iako je kratkog veka i često vodi razočaranju, zaljubljivanje predstavlja prirodan razvojni proces kojim osoba definiše predstavu o idealnom partneru i postiže psihičku zrelost.

A šta je ljubav?

Ljubav predstavlja stanje emocionalnog vezivanja za drugu osobu.

Ova osoba nam je važna, osećamo je kao svoju, pripadamo jedno drugome i čvrsto smo povezani.

Ljubav je emocija u domenu realnosti, prihvatanja svih nama pozitivnih i negativnih osobina partnera.

Ljubav je manje intenzivna, ali stabilna emocija, koja ima svrhu kreiranja intimnog dela sveta, u kojem smo u potpunosti adaptirani, u kojem možemo da budemo onakvi kakvi zaista jesmo.

Svaka emocija ima svoju funkciju, a učeći da prepoznajemo svoje emocije, radimo na sebi.

Ljubav i zaljubljenost su veliki pokretači i motivatori, iz ovih emocija donosimo najveće životne odluke.

Ako imaš problem da definišeš svoje emocije tu smo za tebe.

Ako nisi sigurna da možeš da prepoznaš u kakvom se odnosu nalaziš, tu smo za tebe.

Važno je da pre velikih životnih odluka kao što je život sa partnerom ili ulazak u brak definišeš koliko ste kao partneri kompatibilni, i koja emocija je u osnovi te odluke.

Radom na sebi emocionalno se opismenjujemo.

Emocionalna pismenost i poznavanje sebe za krajnji cilj ima bolju adaptibilnost i uspešnije funkcionisanje.

 

Jer nam je stalo.