Psihološki Centar Advice

Usluge - Pravna lica

Kroz ulogu eksternog psihologa centar Advice pomaže organizacijama da izgrade zdravije radno okruženje i povećaju blagostanje zaposlenih kroz brigu o njihovom mentalnom zdravlju. Kako bi ostvarili ovaj cilj, Centar Advice pruža psihološku podršku zaposlenima putem savetodavnog, psihoterapijskog i/ili edukacijskog rada. Organizacije svojim zaposlenima obezbeđuju određen broj savetovadnih/psihoterapijskih susreta u okviru našeg Centra i u saradnji sa našim stručnim timom. Pored ovoga, usluge eksternog psihologa mogu obuhvatati kreiranje radionica, programa i treninga za zaposlene.
Psihološki centar Advice nudi usluge procene kompetencija i potencijala individua, te identifikovanja i pronalaženja talenata. Procena i analiza se vrši kroz primenu baterije psiholoških testova. Uočavanje talentovanih individua je važno, kako bi omogućili procvat individue i pružili mogućnost za njen napredak. Ako se osoba ne izloži dovoljno izazovnim zadacima ili odgovarajućim potkrepljenjima, može doći do neostvarivanja njenog punog potencijala, te je stoga važno uočiti i prepoznati sposobnosti i kapacitete individua.
Psihološki Centar Advice pomaže organizacijama i kompanijama da procene zadovoljstvo svojih zaposlenih kroz ispitivanje stavova zaposlenih o različitim aspektima poslovanja kao što su organizacija rada, međuljudski odnosi, rad rukovodilaca, mogućnosti napredovanja i još mnogim drugim. Na ovaj način stiče se uvid u snage i slabosti organizacije, na osnovu kojih je moguće kreirati preporuke za unapređenje rada i poboljšanje efikasnosti organizacije. Procena se sprovodi putem psiholoških upitnika namenjenih ovoj svrsi.
Edukacije su namenjene psiholozima koji žele da unaprede svoje znanje iz različitih oblasti. Edukacije se mogu odvijati individualno i/ili grupno, a teme se biraju u skladu sa potrebama organizacije ili pojedinca. U primeru: stručne edukacije iz oblasti psihodijagnostike detaljno pokrivaju različite psihodijagnostičke testove i instrumente. Nakon edukacije polaznik je osposobljen da samostalno zadaje testovne materijale, analizira i interpretira rezultate, kao i da piše psihološke nalaze na osnovu dobijenih podataka. Pored ovoga, moguće je sprovođenje edukacija za pojedinačne psihodijagnostičke instrumente.
Obuke koje spovodi Centar Advice namenjene su najpre menadžmentu, a usmerene su ka sticanju različitih veština ključnih za uspešno liderstvo. One podrazumevaju obuke na teme upravljanja promenama i rizicima, donošenje odluka, upravljanje i negovanje talenata, postizanje organizacijskog uticaja, ili na neke druge teme koje se procenjuju kao potrebne. Verujemo da dobar menadžment i zdravo radno okruženje idu ruku pod ruku, i tu smo da pomognemo da to ostvarite.
Radionice koje sprovodi Psihološki centar Advice usmerene su na rast i razvoj veština zaposlenih u cilju unapređenja lične i profesionalne efikasnosti pojedinca. Teme na koje se usmeravaju radionice odnose se na poboljšanje raznih „mekih“ veština kao što su interpersonalni odnosi i veštine komunikacije, načini konstruktivnog rešavanja konflikata, efikasno upravljanje vremenom, unapređenje timskog rada i slično. Radionice se prilagođavaju potrebama učesnika, odnosno zaposlenih u okviru organizacije.
Psihološki Centar Advice pomaže organizacijama i kompanijama da procene zadovoljstvo svojih zaposlenih kroz ispitivanje stavova zaposlenih o različitim aspektima poslovanja kao što su organizacija rada, međuljudski odnosi, rad rukovodilaca, mogućnosti napredovanja i još mnogim drugim. Na ovaj način stiče se uvid u snage i slabosti organizacije, na osnovu kojih je moguće kreirati preporuke za unapređenje rada i poboljšanje efikasnosti organizacije. Procena se sprovodi putem psiholoških upitnika namenjenih ovoj svrsi.
Edukacije iz psihodijagnostike namenjene su psiholozima koji žele da unaprede svoje znanje iz oblasti psihološke i kliničke procene. Edukacije se mogu odvijati individualno i/ili grupno, a detaljno pokrivaju različite psihodijagnostičke testove i instrumente, kao što su LOBI, MMPI (Minesota Multifazni Perosnalni Inventar), Rorsachov test mrlja i mnoge druge. Nakon edukacije polaznik je osposobljen da samostalno zadaje testovne materijale, analizira i interpretira rezultate, kao i da piše psihoške nalaze na osnovu dobijenih podataka. Pored ovoga, moguće je sprovođenje edukacija za pojedinačne psihodijagnostičke instrumente, npr. za Vekslerov Individualni Test Inteligencije ili Profil Indeks Emocija.
Obuke koje spovodi Centar Advice namenjene su najpre menadžmentu a usmerene su ka sticanju različitih veština ključnih za uspešno liderstvo. One podrazumevaju obuke na teme upravljanja promenama i rizicima, donešenje odluka, upravljanje i negovanje talenata, postizanje organizacijskog uticaja, ili na neke druge teme koje se procenjuju kao potrebne. Verujemo da dobar menadžment i zdravo radno okruženje idu ruku pod ruku, i tu smo da Vam pomognemo da to ostvarite.
Radionice koje sprovodi Psihološki centar ADVICE usmerene su na rast i razvoj veština zaposlenih u cilju unapređenja lične i profesionalne efikasnosti pojedinca. Teme na koje se usmeravaju radionice odnose se na poboljšanje raznih „mekih“ veština kao što su interpersonalni odnosi i veštine komunikacije, načini konstruktivnog rešavanja konflikata, efikasno upravljanje vremenom, unapređenje timskog rada i slično. Radionice se prilagođavaju potrebama učesnika, odnosno zaposlenih u okviru organizacije.

Najčešća pitanja

Termin možeš zakazati putem telefona, kao i kontaktom preko društvene mreže ili maila.
Seansa traje od 45minuta do 60 minuta.
Naš Centar ima poseban način rada, pre otpočinjanja psihoterapijskog ili savetodavnog rada, svi naši klijenti prolaze uvodno psihološko testiranje. Na uvodnom testiranju radimo psihološke testove i sprovodimo iscrpan intervju, kako bismo procenili tvoj način funkcionisanja; crta ličnosti, oblasti poteškoća, kao i potencijale i resurse za prevazilaženje aktuelnih poteškoća. U skladu sa dobijenim rezultatima, dodeljujemo ti najboljeg i najefikasnijeg psihoterapeuta – onog koji tebi najviše odgovara, u skladu sa vašim crtama ličnosti, potrebama i problematikom. Na taj način obezbeđujemo psihoterapijski kontekst u kojem možeš što brže da napreduješ.
Ovo je standradna procedura, ne boli i nije ništa za šta treba da se spremaš
Uvodno testiranje traje u zavisnosti tvoje brzine rešavanja testova kao i informacija koje želiš da podeliš. Okvirno vreme koje je potrebno za testiranje je od sat do dva sata.
Nalazimo se u Novom Sadu, u ulici Kosančić Ivana 16.

Naravno, i uvodno testiranje i seanse mogu se održavati online preko različitih platformi.

Broj seansi zavisi od problema i potreba pojedinaca i o tome se dogovaraš sa svojim savetnikom ili psihoterapeutom.

Praksa je da se na prvoj seasni potpisuje ugovor o poverljivosti podataka između savetnika i klijenta. Sve informacije koje klijent da tokom testiranja i tokom senasi ostaju između psihologa i klijenta.

U slučaju da kompanija u kojoj je klijent zaposlen finansira seanse, poslodavac takođe nema pravo na informacije ni tokom trajanja ugovora klijenta, a ni nakon toga.

Klijenti se najčešće javljaju povodom:

 • anksioznosti
 • depresivnosti
 • problema u partnerskim odnosima
 • razdražljivost i promene raspoloženja
 • zloupotreba psihoaktivnih supstanci
 • problemima u donošenju odluka
 • stes
 • problemi sa učenjem
  suočavanje sa gubitkom
  trauma