Psihološki Centar Advice

Usluge - Fizička lica

PSIHOTERAPIJA I SAVETOVANJE

terapije

 • savetovanje i psihoterapija 
 • rad sa odrasilma
 • rad sa adolescentima
 • rad sa decom
 • partnerske terapije
 • porodične i grupne terapije

Individualna terapija

Individualna psihoterapija podrazumeva proces kroz koji u radu jedan na jedan, psihoterapeut i klijent u bezbednom setingu, istražuju važna pitanja, izazove i teškoće koje utiču na život klijenta.

Psihoterapija je efikasna u tretiranju različitih teškoća, najčešći problemi su iz domena partnerskog funkcionisanja,
roditeljstva, gubitaka, profesionalnog funkcionisanja, suočavanja i borba sa psihičkim simptomima (depresija, anksioznost…), kao i želje za rastom, razvojem i unapređenjem kvaliteta života i bliskih
odnosa.

Bračna terapija

Bračna terapija je namenjena parovima kod kojih postoje teškoće u međusobnoj komunikaciji, učestale razmirice, konflikti i tenzije, i svima onima koji osećaju da se udaljavaju, da njihov odnos postaje drugačiji, kao i svim parovima koji imaju potrebu da nešto u svom odnosu promene.

Terapija parova je izbor i za one koji su u svom partnerskom odnosu doživeli teška iskustva poput hronične ljubomore ili preljube, učestalih/hroničnih ili intenzivnih konflikata, poteškoća u oblasti seksualnog funkcionisanja, fizičkog, seksualnog ili verbalnog nasilja.

Porodična terapija

Porodična terapija pomaže članovima porodice da se izbore sa aktuelnim promenama i krizama u funkcionisanju, bilo da su one očekivane ili iznenadne.

Teme kojma se bavi porodična terapija: razvojni problemi porodice i adaptacija na novonastale okolnosti sa razvojem porodice (ulazak u brak, rođenje deteta, polazak deteta u vrtić ili školu, adolescencija, razdvajanje dece i roditelja, starost roditelja i život bez dece u porodici), separacija i razvod, bračni i porodični konflikti, gubitak i tugovanje, socijalna adaptacija, post-porođajne depresije, sterilitet, poremećaji ishrane (anoreksija, bulimija, gojaznost), bolesti zavisnosti (alkoholizam, narkomanija, kockanje), traumatska iskustva i iskustva nasilja, poremećaji ponašanja dece i adolescenata, stres.

PSIHOTERAPIJA I SAVETOVANJE

Individualna Terapija​

Individualna psihoterapija podrazumeva proces kroz koji u radu jedan na jedan, (psihoterapeut i klijent) u bezbednom okruženju, istražuju važna pitanja, izazove i teškoće koje utiču na život klijenta. Najčešći problemi sa kojima dolaze klijenti su iz domena partnerskog funkcionisanja, roditeljstva, gubitaka, profesionalnog funkcionisanja, suočavanja i borbe sa psihičkim simptomima (depresija, anksioznost...), kao i želje za rastom, razvojem i unapređenjem kvaliteta života i bliskih odnosa.

Partnerska terapija

Partnerska terapija je namenjena parovima kod kojih postoje teškoće u međusobnoj komunikaciji, učestale razmirice, konflikti i tenzije, i svima onima koji osećaju da se udaljavaju, da njihov odnos postaje drugačiji, kao i svim parovima koji imaju potrebu da nešto u svom odnosu promene. Terapija parova je izbor i za one koji su u svom partnerskom odnosu doživeli teška iskustva poput hronične ljubomore ili preljube, učestalih/hroničnih ili intenzivnih konflikata, poteškoća u oblasti seksualnog funkcionisanja, fizičkog, seksualnog ili verbalnog nasilja.

Porodična terapija

Porodična terapija pomaže članovima porodice da se izbore sa aktuelnim promenama i krizama u funkcionisanju, bilo da su one očekivane ili iznenadne. Teme kojma se bavi porodična terapija: razvojni problemi porodice i adaptacija na novonastale okolnosti sa razvojem porodice (ulazak u brak, rođenje deteta, polazak deteta u vrtić ili školu, adolescencija, razdvajanje dece i roditelja, starost roditelja i život bez dece u porodici), separacija i razvod, bračni i porodični konflikti, gubitak i tugovanje, socijalna adaptacija, post-porođajne depresije, sterilitet, poremećaji ishrane (anoreksija, bulimija, gojaznost), bolesti zavisnosti (alkoholizam, narkomanija, kockanje), traumatska iskustva i iskustva nasilja, poremećaji ponašanja dece i adolescenata, stres.

PSIHODIJAGNOSTIKA

Psihodijagnostika podrazumeva korišćenje dijagnostičkog intervjua i baterije psiholoških testova uz pomoć kojih se može utvrditi stepen intelektualne efikasnosti osobe, proceniti crte ličnosti i/ili utvrditi postojanje određenih psiholoških tegoba.

Psihodijagnostika podrazumeva korišćenje dijagnostičkog intervjua i baterije psiholoških testova uz pomoć kojih se može utvrditi stepen intelektualne efikasnosti osobe, proceniti crte ličnosti i/ili utvrditi postojanje određenih psiholoških tegoba.
Psihološka procena intelektualnog funkcionisanja je nepristrasan metod, koji s visokom pouzdanošću određuje kojoj intelektualnoj kategoriji klijent pripada, pruža uvid u IQ rezultat i kvalitativno interpretira jače i slabije strane, specifikuje sposobnosti koje su razvijenije i manje razvijene, u odnosu na celokupan spektar intelektualnog funkcionisanja.
Podrazumeva procenu komponenata/crta ličnosti koje su povezane u jedinstven sistem, i koje utiču na funkcionisanje individue. Ova procena omogućava sticanje uvida u strukturu, specifična ponašanja, kao i uzroke ponašanja. Takođe, ovom metodom stiče se jasna slika o procesu formiranja problema kod klijenta, kao i načinu suočavanja sa istim, te kapaciteta za prevladavanje. Procenom ličnosti, mogu se delom predvideti i buduća ponašanja, kao i reakcije klijenta, te potencijalne poteškoće prilikom savetovanja i psihoterapije.
Neuropsihološka procena omogućava diferencijalno - dijagnostičko razlikovanje demencije (čak i u vrlo ranim fazama) od problema koji su posledica psihološkog stanja pacijenta (depresije, anksioznosti, stresa, posttraumatskog sindroma, i drugih patoloških stanja). Neuropsihološki testovi su dizajnirani da ispitaju različite kognitivne sposobnosti, uključujući i brzinu obrade informacija, pažnje, memorije, jezika, vizuospacijalnih sposobnosti, egzekutivne funkcije, te emocionalnog statusa. Najčešća upotreba ove procene je prilikom sumnje na demenciju, kao i ukoliko je potrebno ispitivanje očuvanosti određenih funkcija prilikom postojanja lezija, i drugih povreda.
Ova vrsta procene sprovodi se u situacijama kada postoji teškoća i odstupanje od normalnog funkcionisanja osobe. Procena se sprovodi sa ciljem uvida u aktuelno funkcionisanje, emocionalno stanje, potencijalnu kompromitovanost spram realiteta, kao i određivanja nivoa patološkog pomaka u istom.
Podrazumeva procenu celokupnog psihološkog (strukturalnog, intelektualnog, emocionalnog) stanja klijenta, te procenu eventualnih patoloških odstupanja, i resursa za savladavanje teškoća.

Najčešća pitanja

Termin možeš zakazati putem telefona, kao i kontaktom preko društvene mreže ili maila.
Seansa traje od 45minuta do 60 minuta.
Naš Centar ima poseban način rada, pre otpočinjanja psihoterapijskog ili savetodavnog rada, svi naši klijenti prolaze uvodno psihološko testiranje. Na uvodnom testiranju radimo psihološke testove i sprovodimo iscrpan intervju, kako bismo procenili tvoj način funkcionisanja; crta ličnosti, oblasti poteškoća, kao i potencijale i resurse za prevazilaženje aktuelnih poteškoća. U skladu sa dobijenim rezultatima, dodeljujemo ti najboljeg i najefikasnijeg psihoterapeuta – onog koji tebi najviše odgovara, u skladu sa vašim crtama ličnosti, potrebama i problematikom. Na taj način obezbeđujemo psihoterapijski kontekst u kojem možeš što brže da napreduješ.
Ovo je standradna procedura, ne boli i nije ništa za šta treba da se spremaš
Uvodno testiranje traje u zavisnosti tvoje brzine rešavanja testova kao i informacija koje želiš da podeliš. Okvirno vreme koje je potrebno za testiranje je od sat do dva sata.
Nalazimo se u Novom Sadu, u ulici Kosančić Ivana 16.

Naravno, i uvodno testiranje i seanse mogu se održavati online preko različitih platformi.

Broj seansi zavisi od problema i potreba pojedinaca i o tome se dogovaraš sa svojim savetnikom ili psihoterapeutom.

Praksa je da se na prvoj seasni potpisuje ugovor o poverljivosti podataka između savetnika i klijenta. Sve informacije koje klijent da tokom testiranja i tokom senasi ostaju između psihologa i klijenta.

U slučaju da kompanija u kojoj je klijent zaposlen finansira seanse, poslodavac takođe nema pravo na informacije ni tokom trajanja ugovora klijenta, a ni nakon toga.

Klijenti se najčešće javljaju povodom:

 • anksioznosti
 • depresivnosti
 • problema u partnerskim odnosima
 • razdražljivost i promene raspoloženja
 • zloupotreba psihoaktivnih supstanci
 • problemima u donošenju odluka
 • stes
 • problemi sa učenjem
  suočavanje sa gubitkom
  trauma