Psihološki Centar Advice

O Advice-u

Psihološki Centar Advice je osnovan 2018. godine sa ciljem unapređenja kvaliteta života pojedinaca i unapređenje kvaliteta poslovanja različitih organizacija.

Ponosno ističemo da naš tim čine stručnjaci iza kojih stoji višegodišnje iskustvo u oblastima savetovanja i psihoterapije, psihodijagnostike, kreiranja i realizovanja programa za lični rast i razvoj, kao i stručnjaka iz oblasti pružanja različitih usluga u okviru ljudskih resursa u organizacijama.

Naši stručnjaci rade sa pojedincima, parovima i grupama, kao i sa timovima i organizacijama.

Naš moto je Jer nam je stalo, a vrednosti kojima se vodimo su sveobuhvatnost, temeljnost, usmerenost na klijenta, poverljivost i etičnost, stručnost i fleksibilnost.

Alisa Šovanec Ljubičić

Alisa je klinički psiholog i terapeut, a savetodavnim i terapijskim radom se bavi deset godina. Diplomu master psihologa stekla je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Edukovana je iz Racionalno emotivno bihejvioralne terapije (REBT), Terapije prihvatanjem i posvećenošću (ACT), Terapije usmerene na saosećanje (CFT), Telesne terapije, i drugih terapijskih modaliteta.

Prvo iskustvo u radu stiče još tokom studija, kasnije na projektima Vlade Vojvodine, i radom u drugim organizacijama, gde stiče iskustvo u proceni, regrutaciji i selekciji kadrova za potrebe različitih kompanija i organizacija. Smatra da je najveće praktično znanje stekla višegodišnjim radom u Kliničkom centru Vojvodine, na klinici za Psihijatriju, koji je inspiriše da 2018. godine osnuje centar Advice.

Alisa je trenutno je na specijalizaciji iz Medicinske Psihologije, na Medicinskom fakultetu univerziteta u Novom Sadu. Pored rada sa odraslima, bavi se i psihološkom procenom, savetovanjem dece i mladih. Smatra da je svaki klijent jedinstven, i da zato zaslužuje ljudski, sveobuhvatan pristup.

Veruje da svako ima potencijal za promenu, a u radu sa klijentima, akcenat stavlja na odnos sa klijentom, na otvorenost, direktnost i bezuslovno prihvatanje, jer svako ima pravo na ispunjen život.

Jer nam je stalo.

Profesionalno iskustvo i obrazovanje

Licence & Sertifikati

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

Obrazovanje

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

Profesionalnoo iskustvo

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor

  • Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectet elit,sed do eiusm por incididunt Aenean commodo ligula eget dolor