Psihološki Centar Advice

Kada internet postaje zavisnost?

Zavisnost od interneta je klinički poremećaj sa snažnim negativnim posledicama na socijalno, radno, porodično, finansijsko i ekonomsko funkcionisanje ličnosti.

Naziv “Internet addiction” (internet zavisnost), je prvi put upotrebljen 1996. godine, što znači da je ovo relativno mlada/nova vrsta zavisnosti. Ona predstavlja savremen oblik zavisnosti koji se manifestuje kao stanje pojedinca u kome je upotreba interneta postala dominantna životna aktivnost koja ga izoluje u odnosu na ostale društvene tokove, i koja stvara negativne posledice po njega i njegovu okolinu.

Znaci zavisnosti od interneta

Vreme provedeno za računarom je najčešće pominjani kriterijum za dijagnostifikovanje poremećaja zavisnosti od interneta i smatra se da je 4 do 6 časova dnevno simptom zavisnosti.

Pod aktivnostima u vezi sa internetom ne može se uzeti u obzir samo on-line boravak na mreži, već i sve ostale aktivnosti koje su u vezi sa mrežom – odgovaranje i pisanje elektronske pošte, rasprave na grupama, čitanje preuzetih vesti, časopisa, članaka, i drugo.

Međutim, treba napomenuti da je u pitanju 4 do 6 časova slobodnog vremena dnevno, kao i to da ovo može ali i ne mora biti pokazatelj internet zavisnosti.

Mnogo sigurniji znaci/ simptomi internet zavisnosti su:

 • promenjeno ponašanje
 • provođenje sve više vremena za kompjuterom i internetom
 • prekid školovanja ili radnog odnosa
 • zanemarivanje drugih obaveza i interesovanja
 • problemi sa koncentracijom i pamćenjem
 • nesanica
 • problemi sa kičmom, vidom, sluhom i dr.
 • preokupacija internetom, razmišljanje o prethodnoj aktivnosti i planiranje buduće aktivnost
 • potreba da se internet koristi u većim vremenskim intervalima
 • osećanje nemira, razdražljivosti, depresije usled smanjenja upotrebe interneta
 • gubitak osećanja za vreme
 • gubitak socijalnih odnosa i zanemarivanje socijalnih relacija
 • laganje i obmanjivanje članova porodice, terapeuta i drugih kako bi se sakrio stvaran problem sa internetom
 • upotreba Interneta kao načina za izbegavanje problema
 • Kod zavisnika od interneta ova aktivnost postaje najvažnija aktivnost u životu i javlja se opsesivna preokupiranost. Kada započne aktivnost kod zavisnika se javlja osećaj euforije

Vrste zavisnosti od interneta:

 • zavisnosti od igranja kompjuterskih igara
 • zavisnost od surfovanja internetom
 • zavisnost od sajberseksa
 • zavisnost od uspostavljanja prijateljskih veza putem interneta
 • zavisnost od internet kockanja
 • zavisnost od kompjutera uopšte

Uzroci internet zavisnosti:

 • Samolečenje nekog psihičkog poremećaja – Mnogi ljudi koriste internet da maskiraju anksioznost, depresiju ili neki drugi psihički poremećaj
 • Glad za informacijama – Neki ljudi su informacioni adikti – njihova glad za znanjem je tako snažna da oni nisu u stanju da prestanu sa internet pretragama i čitanjem članaka koji pružaju određene informacije.
 • Stidljivost ili socijalna introverzija (zatvorenost) takođe mogu biti u osnovi zavisnosti od interneta. Osoba može pokušati da pobegne od realnog sveta, koga se plaši, u fantastičan svet on-line, gde može da bude slobodnija. Mnoge osobe imaju anksioznost u direktnom kontaktu sa ljudima, lakše im je da stupe u interakcije putem neta.
 • Usamljenost i potreba da se upoznaju drugi ljudi može dovesti do zavisnosti od internet dating sajtova i chat-ova
 • Kompulzija – zamena drugih zavisnosti sa internet adikcijom. Često se dešava da osoba postane zavisna od interneta zbog neke on-line aktivnosti koja pothranjuje neko drugo kompulzivno ponašanje. Patološki kockari ili kupoholičari će preći na on-line kockanje ili kupovinu preko interneta.

Kako se leči internet zavisnost?

Za osobe koje imaju bihevioralne adikcije, kao što su zavisnost od interneta, video igrica, kockanje, zavisnost od kupovine, pornografije, kompulzivno prejedanje i slično predviđeni su odgovarajući psihoterapijski programi koji se mogu sprovoditi u grupi ili individualno. Klijent kroz različite terapijske aktivnosti, posebno skrojene za njegov problem, uči kako da ponovo uspostavi kontrolu nad svojim životom, kako da kontroliše žudnju za internetom ili video igrama, i kako da prepozna i prebrodi rizične situacije. Dužina trajanja lečenja zavisi od jačine i uzroka zavisnosti, psiholoških karakteristika pacijenta, učestalosti dolaska itd. Ukoliko prepoznajete da je vama ili nekome iz vašeg okruženja potrebna pomoć, zakažite seansu, niste sami.

Nama je stalo.